Tin Thị Trường

LAF: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021

23-02-2021

LAF: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021

 Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52220_0CC49020TN202021.pdf

HOSE