Tin Thị Trường

L10: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020

05-08-2020

L10: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020

Công ty Cổ phần Lilama 10 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54833_ai-NH-Tien-phong.pdf

HOSE