Tin Thị Trường

KPF: Thông báo phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2020

16-10-2020

KPF: Thông báo phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo phát hành lại BCTC kiểm toán năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54445_-2019_compressed.pdf

HOSE