Tin Thị Trường

KOS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

31-07-2020

KOS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần KOSY công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45819_ang-Dau-Nam-2020.pdf

HOSE