Tin Thị Trường

KDC: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

13-01-2021

KDC: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido công bố kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
 54437_ng-thuc-rieng-le.pdf

HOSE