Tin Thị Trường

IMP: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

16-09-2020

IMP: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 53621_nh-co-phieu-ESOP.pdf

HOSE