Tin Thị Trường

HVX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

16-10-2020

HVX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54432_-Thuong-Nam-2020.pdf

HOSE