Tin Thị Trường

HVH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16-10-2020

HVH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã CK: HVH) như sau:


Tài liệu đính kèm
 54506_-YK-CD-bang-VB.R.pdf

HOSE