Tin Thị Trường

HU3: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

31-07-2020

HU3: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45847_TCT-6-thang-2020.pdf

HOSE