Tin Thị Trường

HTV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu

14-09-2018

HTV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180914_20180914--HTV--BC-giao-dich-CDNB--Nguyen-Thi-Thu.pdf

HOSE