Tin Thị Trường

HT1: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

20-11-2020

HT1: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52005_-Thuong-Nam-2020.pdf

HOSE