Tin Thị Trường

HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Vũ Nam

11-01-2019

HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Vũ Nam

Lê Vũ Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190111_20190111--HSG--TB-gdcp--Le-Vu-Nam.pdf

HOSE