Tin Thị Trường

HAX: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

12-02-2019

HAX: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190212_20190212--HAX--CBTT-giao-dich-CPQ.pdf

HOSE