Tin Thị Trường

HAX: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

12-02-2019

HAX: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190212_20190212--HAX--NQ-HDQT-vv-tc-DHDCDTN-2019.pdf

HOSE