Tin Thị Trường

HAS: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020

16-10-2020

HAS: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54502_-Thuong-Nam-2020.pdf

HOSE