Tin Thị Trường

GIL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Việt Cường

11-02-2019

GIL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Việt Cường thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190211_20190211--GIL--TBGD-Nguyen-Viet-Cuong.pdf

HOSE