Tin Thị Trường

GEG: Thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08-04-2021

GEG: Thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai công bố thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55112_2021--Link-TL-DH.pdf

HOSE