Tin Thị Trường

GDT: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021

23-02-2021

GDT: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021

 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52246_uc-DHDCD-TN-2020.pdf

HOSE