Tin Thị Trường

GDT: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ họp ĐHCĐTN 2021

23-02-2021

GDT: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ họp ĐHCĐTN 2021

 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ họp ĐHCĐTN 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52232_du-DHDCD-TN-2020.pdf

HOSE