Tin Thị Trường

GAS: Thông báo ký kết thỏa thuận khung với PVPower

11-01-2019

GAS: Thông báo ký kết thỏa thuận khung với PVPower

 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo ký kết thỏa thuận khung với PVPower như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190111_20190111--GAS--CBTT-ve-viec-ky-ket-thoa-thuan-khung-voi-PV-Power.pdf

HOSE