Tin Thị Trường

GAB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

11-06-2021

GAB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54820_p-dong-kiem-toan.pdf

HOSE