Tin Thị Trường

GAB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16-10-2020

GAB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 54411_ay-YK-CD-bang-VB.pdf

HOSE