Tin Thị Trường

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021

11-06-2021

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61840_6-den-10.06.2021.pdf

HOSE