Tin Thị Trường

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/06/2021

11-06-2021

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/06/2021

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/06/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61811_-ngay-10.06.2021.pdf

HOSE