Tin Thị Trường

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/04/2019 đến 09/04/2019

12-04-2019

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/04/2019 đến 09/04/2019

 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/04/2019 đến 09/04/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190412_20190412--FUCVREIT--NAV-tuan-tu-3-den-9.4.2019.pdf

HOSE