Tin Thị Trường

FRT: Báo cáo thường niên năm 2020

20-04-2021

FRT: Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT công bố báo cáo thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  55005_thuong-nien-2020.pdf

HOSE