Tin Thị Trường

FMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

14-11-2017

FMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171114_20171114--FMC--BC-sh-CDL-CTCP-XNK-Thuy-san-Ben-Tre.pdf

HOSE