Tin Nghiệp Vụ

ENF: Báo cáo về tốc độ vòng quay danh mục của quỹ (Turnover ratio) trong Báo cáo tài chính Quý 2/2020

16-07-2020

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo