Tin Thị Trường

EIB: Báo cáo thường niên năm 2020

20-04-2021

EIB: Báo cáo thường niên năm 2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam công bố báo cáo thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  54948_thuong-nien-2020.pdf
  54950_thuong-nien-2020.pdf

HOSE