Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 07/12/2018

07-12-2018

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 07/12/2018

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 07/12/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181207_20181207--E1VFVN30--DMCK-co-cau-ngay-7.12.2018.pdf

HOSE