Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021

11-06-2021

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61834_1-den-10.06.2021.pdf

HOSE