Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/02/2019 đến 07/02/2019

11-02-2019

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/02/2019 đến 07/02/2019

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/02/2019 đến 07/02/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190211_20190211--E1VFVN30--NAV-tuan-tu-1-den-7.2.2019.pdf

HOSE