Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/03/2019

15-03-2019

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/03/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/03/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190315_20190315--E1VFVN30--NAV-ngay-14.3.2019.pdf

HOSE