Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/06/2019

12-06-2019

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/06/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/06/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--E1VFVN30--NAV-ngay-11.6.2019.pdf

HOSE