Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/04/2019

12-04-2019

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/04/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/04/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190412_20190412--E1VFVN30--NAV-ngay-11.4.2019.pdf

HOSE