Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/06/2021

11-06-2021

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/06/2021

 Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/06/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61828_-ngay-10.06.2021.pdf

HOSE