Tin Thị Trường

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/02/2019

11-02-2019

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/02/2019

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/02/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190211_20190211--E1VFVN30--NAV-ngay-10.2.2019.pdf

HOSE