Tin Thị Trường

E1VFVN30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 05/07/2019 đến 11/07/2019

12-07-2019

E1VFVN30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 05/07/2019 đến 11/07/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 05/07/2019 đến 11/07/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190712_20190712--E1VFVN30-Tracking-error-tu-05.07-toi-11.07.2019.pdf

HOSE