Tin Thị Trường

E1VFVN30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 05/04/2019 đến 11/04/2019

12-04-2019

E1VFVN30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 05/04/2019 đến 11/04/2019

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 05/04/2019 đến 11/04/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190412_20190412--E1VFVN30--Tracking-error-tu-5-den-11.4.2019.pdf

HOSE