Tin Thị Trường

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/03/2019

15-03-2019

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/03/2019

Sở GDCK TP.HCM thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/03/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190315_20190315--E1VFVN30--CBTT-ket-thuc-GD-hoan-doi-ngay-14.3.2019.pdf

HOSE