Tin Thị Trường

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/04/2019

12-04-2019

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/04/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/04/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190412_20190412--E1VFVN30--CBTT-ket-thuc-GD-hoan-doi-ngay-11.4.2019.pdf

HOSE