Tin Thị Trường

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/06/2021

11-06-2021

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/06/2021

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 10/06/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61802_-ngay-10.06.2021.pdf

HOSE