Tin Thị Trường

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Minh Thu

20-04-2021

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Minh Thu

 Nguyễn Thị Minh Thu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
 54817_yen-Thi-Minh-Thu.pdf

HOSE