Tin Thị Trường

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Hà

23-02-2021

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Hà

Vũ Thị Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
 54718_Q-NNB--Vu-Thi-Ha.pdf

HOSE