Tin Thị Trường

DLG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Đăng Quang

08-04-2021

DLG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Đăng Quang

Nguyễn Đăng Quang báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 55127_hanh-nhom-CD-lon.pdf

HOSE