Tin Thị Trường

DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

06-12-2018

DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181206_20181206--DHC--THONG-BAO-GIAO-DICH-CP-CUA-NGUOI-NOI-BO-VA-NGUOI-CO-LIEN-QUAN.pdf

HOSE