Tin Thị Trường

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

12-06-2019

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190612_201906122020DHC2020NQ20HC490QT20SO201720NGAY2012.06.2019202020PHAT20HANH20CP20TRA20CO20TUC.pdf

HOSE