Tin Thị Trường

DCM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

18-06-2021

DCM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã CK: DCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 55341_o-2020-bang-tien.pdf

HOSE