Tin Thị Trường

DC4: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

20-11-2020

DC4: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã CK: DC4) như sau:


Tài liệu đính kèm
  52030_hoan-thay-doi-ny.pdf

HOSE