Tin Thị Trường

DBD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23-02-2021

DBD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 54723_oi-SLCP-luu-hanh.pdf

HOSE